Rosmersholm ura a színpadon

Ibsen Rosmersholm című műve ismeretlennek hangozhat a nagyérdemű számára, abból az okból kifolyólag, hogy egy ritkán elővett alkotásról beszélünk. Felbukkanásának ritkasága, úgy érzem, teljességgel méltánytalan: a dráma jól olvasható, remekül építi fel konfliktusát, valamint rendkívül fontos meggyőződésbeli, morális és emberi kérdéseket tesz fel olvasójának. Hitéletbeli és politikai szinteken fejti ki fő gondolatait: a történet során egy magánéleti tragédiát is kidomborít, amelyet megrendítő erővel beszél el.

Így a Rosmersholm már olvasmányként sem feltétlenül a könnyen emészthető kategóriába sorolható, éppen azon tulajdonsága miatt, hogy határozottan fordítja szembe az olvasóját a saját életével, megoldatlan ügyeivel, megválaszolatlan kérdéseivel, emellett pedig érzékenyen reflektál arra a korra és politikai helyzetre, amelyben megíródott. Johannes Rosmer sorsában ugyanis mindezen kérdések felmerülnek: azzal ugyanis, hogy keresztény papként feladja a hitét, egyaránt kivívja közvetlen környezete csodálatát és ellenérzését is. Az idő elteltével azonban rá kell jönnie, hogy ezzel a döntésével egy olyan folyamatot indított el, amely során szembesülnie kell a következményekkel, múltjával, felesége öngyilkosságának okával, a családi hagyományok terhével, saját lelkiismeretével és befolyásolhatóságával is.

Fotó: Éder Vera

Egy ilyen erős alapanyag színpadra alkalmazásakor elsősorban nem a történet hatásfoka a kérdéses, hanem az, hogy az alkotó mit kíván kiemelni Rosmersholm urának történetében: Fesztbaum Béla rendezésében a mű biztos tolmácsolásra és precíz koncepcióra talál. Érzékeny szabályossággal építi fel Ibsen művét, amelyet megfelelő mértékű stilizáltsággal kezel. Jól áll az előadásnak ez a stílus: kiválóan irányítja rá a figyelmet az egyéni tragédiákra és közéleti kérdésekre. Az ideológiáját megváltoztató, majd a múltbéli titkokkal szembesülő Rosmer története önmagában szenvedélyes és nagy hatással bíró, nincs szükség tehát nagy gesztusokra, olyan látványvilágra, amely esetlegesen elvonná a figyelmet a lényegről, vagy akár olyan hangzásvilág meglétére, amely aláfestené a történet tragikusságát. Megteremti ezt ugyanis sokkal elegánsabban és árnyaltabban a rendezői munka: apró, előremutató jelzéseket tesz, például kék fénnyel vetíti előre a bekövetkező tragédiát.

Fotó: Éder Vera

Mindazonáltal koncentrált munkát igényel mindez magától a nézőtől is: a lényeglátás a dialógokban is tetten érhető. Ebben a feldolgozásban minden mondatnak nagy jelentősége van, ezzel válik érdekfeszítő hitvitává Rosmer és a hozzá érkező Kroll beszélgetése is, amelyben végül szembesíti iskolaigazgató barátját, hogy immáron új eszméknek hódol.  Ez a szövegközpontúság természetesen olyan színészi játékokat vár el, amelyek látványos körítések nélkül, érzékletesen képesek megteremteni egy jelenet miliőjét, érzékeltetni egy lelki folyamatot. Fesztbaum nem csupán a rendezői pozícióból lát rá pontosan a volt pap tragédiájának mibenlétére, színészként is érti, ebből kifolyólag pedig átadni is képes annak a folyamatnak a lényegét, amelyen Rosmer keresztülmegy – nem mellesleg a játéktér kialakításáért és a jelmezekért is ő felelt. Kiemelt motívumként kezeli az ártatlanság kérdéskörét, ennek keresése érvényesül a figurájában, ettől válik valóban tragikussá, amikor kiderül az igazság felesége haláláról és összeomlása megtörténik.

Ő az, aki tekintélyes családja hagyatékából továbblépve dönt egy új hit mellett, figyelmen kívül hagyva azt, hogy amíg nem szembesülünk a múltunkkal és annak igazságaival, nem lehet jövőnk sem. Rosmer története rendkívüli pszichológiai mélységekbe kalauzol: a felbukkanó kételyek közt pedig egyre terhesebbé válik ez a helyzet, számára pedig a megváltás csupán egyetlenegy utat jelenthet. Fesztbaum játékában egyszerre kulminálódik a hit fontossága, a veszteség és a rátalálás mélysége, valamint a továbblépés és az ártatlanság utáni szüntelen vágy. Nem csupán Kroll-lal való partnersége válik lebilincselővé: központi szerepet kap házvezetőnője is, akivel kezdetben magától értetődő, majd egyre meghatározhatatlanabb közelségbe kerül, végül pedig kiderül, mekkora szerepet is vállalt a múlt bűneiben. Ez a viszony azért is olyan érdekes, mert a fiatal Rebekka West Láng Annamária megrázó alakításában ölt testet. A kapcsolat hitelességén sok múlik a végkifejleten kívül is: ezért válik még inkább hálássá, hogy Fesztbaummal való közös játéka ilyen meggyőző.

Fotó: Éder Vera

A színészrendező kiváló érzékkel helyez előtérbe kevésbé ismert, ám annál nagyobb és fontosabb tanulságokkal bíró műveket. Ez a Rosmersholm esetében hatványozottan igaz, ahogyan az is, hogy nem csupán időtartama alatt érdemes foglalkozni vele. Kemény anyag és kemény lecke szőnyeg alá söpört titkokról, emberi meggyőződésekről, a környezet befolyásoló erejéről, az önmagunknak való megbocsátás nehézségéről és a megváltás természetéről. Nem szórakoztatásra hivatott, feladata sokkal inkább az, hogy megrázzon, és kicsit felzaklasson – legalább annyira, hogy magam számára is feltegyem a darabban elhangzó kérdéseket és megpróbáljak választ találni rájuk.

Szereplők

Johannes RosmerFesztbaum Béla

Rebekka WestLáng Annamária

KrollGyabronka József

Ulrik BrendelLukáts Andor

MortensgardZrinyi Gál Vince

HelsethnéKútvölgyi Erzsébet

Alkotók

játéktérFesztbaum Béla

jelmezFesztbaum Béla

dramaturgDeres Péter

fordítóKúnos László

szcenikusEnyvvári Péter

jelmez-asszisztensKiss Fabiola

rendezőasszisztensKiss Barbara

rendezőFesztbaum Béla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *